BIOGRAPHY

Emin Ozdemir was born in Burdur in 1953. He studied Chemical Engineering at Gazi University from 1971-1976, after which he got a Master's degree from Uludağ University. In 2012, he received training in painting, and in 2015 had his first solo exhibition "rotational oscillation" at Nişart Gallery. 

Ozdemir has been working in his own studio and focusing on his practice since 2012. Through his knowledge of engineering, he has developed a unique abstract technique; by observing the complex structure of nature, he has developed "Rotational Oscillation." In this technique, he employs concepts such as centrifugal forces, gravity, oscillations, viscosity, fluidity and other physical phenomena and their relationships with colours, to manipulate the effect of the finished artwork. In addition to applying his technique on canvas, plexi, aluminium with acrylic, oil, glass and metallic painting, he is also producing works on semi-transparent material with RGB LED lighting. Further, he produces light effects on layers of semi-transparent surfaces and combines it with his unique rotational technique to produce kinetic art works.


BİYOGRAFİ

1953'te Burdur'da doğan Emin Özdemir, 1971-1976 yılları arasında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi'nden yüksek lisans yapmıştır. 2012'de resim eğitimi aldı ve 2015'te Nişart Galeri'de "döngüsel salınımı" adlı ilk kişisel sergisini açtı.

Özdemir, kendi stüdyosunda çalışıyor ve 2012 yılından bu yana uygulamaya odaklanıyor. Mühendislik bilgilerini kullanarak benzersiz soyut bir teknik geliştirdi; Doğanın karmaşık yapısını gözlemleyerek "Döngüsel Salınım" geliştirdi. Bu teknikte, bitmiş sanat eserinin efektini manipüle etmek için santrifüj kuvveti, yerçekimi, salınımlar, viskozite, akışkanlık ve diğer fiziksel fenomenler ve renklerle olan ilişkileri gibi kavramları kullanmaktadır. Tekniğini Tuval, Pleksiglas, Aluminyum metal ve diğer malzemeler üzerinde akrilik, yağlı boya,cam boyası, metalik oto boyası ile boyayarak, ışık geçirgenliği olan malzemelerde RGB led ışığı ile resme efekler verdirmektedir. Bir aşama ileri giderek ışık efeklerine ışık geçirgenliği olan malzemelerde katlar oluşturarak yüzeylere döngüsellik vererek kinetik sanat çalışmaları yapmaktadır.

NEW